درب پارکینگی

درب های پارکینگی اتومات در سه نوع :رول آپ و سکشنال و دولنگه عرضه می گردد .
که هرکدام با توجه به موقیت مکانی ونوع تقاضای مشتری نصب می شود
درب های رول آپ دارای رنگ های متنوع که همگی الکترواستاتیک (کوره ای
(هستندودرانواع آلومینیوم  وگالوانیزه  بدون محدودیت ابعاد تولید می شوند
درب های سکشنال  در رنگ های متنوع ودر ابعاد محدود عرضه می گردد وفضای
اشغال بسیارکم وبی صدابودن از مزایای آن می باشد
درب های دولنگه لولایی با انواع محرک های الکترومکانیک وهیدرولیک محصول
کشور ایتالیا وآلمان باتوجه به وزن و عرض درب نصب می گردد