درب اتوماتیک شیشه ای

سیستم های  شیشه ای اتوماتیک با توجه به فضایی که نصب می شود و محدودیت مکان و نوع  درخواست کارفرما شامل موارد زیر می باشد:
1-  تک لنگه
2-  دولنگه
3- کشویی کرو
4- گرد ونیم گرد

درهای اتوماتیک لولائی
درهای اتوماتیک تاشو آکاردئونی
درب های مثلثی
که همه موارد بالا با فریم های آلومینیوم در رنگهای مختلف و یااستیل عرضه می گردد.